Kilit Taşı

kilit taşı izmirde peyzaj
kilit taşı izmirde peyzaj

Bir lentonun, bir kemerin, bir tonozun tepe noktasına yerleştirilen taşa kilit taşı denir. Kaburgalı sivri çapraz tonozda kaburgaların kesiştiği, dolu, boşluklu ya da çıkıntılı yer.

Kilit taşı yalnız beşik, at nalı ya da basık kemerlerde bulunur; iki çember yayından oluşan eşkenar kemerlerde kilit taşının yerini bir derz alır. Taç kemer ya da lento alından taşan kilit taşına kabartmalı kilit taşı, derzleri bakışımlı girinti çıkıntılarla kesintiye uğrayan ve T biçimini alan kilittaşına geçmeli kilittaşı denir.

Romalılar’ın zengin bezemelerle kapladıkları kilittaşlarından güzel örnekler günümüze ulaşmıştır. Gotik dönem anıtlarında bir kilittaşıyla sona eren, gerçekte tek bir taşa yontulmuş ama iki kilittaşı görünümü verilmiş, üzerinde kabartmalı bir figür bulunan eşkenar kemerlere rastlanır. Rönesans’ta ve izleyen dönemlerde mimarlar, yontulmuş ve bezenmiş kilittaşına eski saygınlığını kazandırmıştır.

PAPATYA PEYZAJ KİLİT TAŞI PARKE TAŞI

Beşik tonozlarda kilittaşı, tonozun uzunluğu boyunca yerleştirilen bir dizi taştan oluşur. Manastır tonozlarında ve kubbeli tonozlarda her bir kemer taşı kilittaşı işlevi görür ve çeşitli taş sıralarının yöneldiği tepe noktası ya birçok kubbede olduğu gibi açık bırakılır ya da bir yada bir çok kemer taşından oluşan bir ana kilittaşı bu noktaya oturtulur. Haç tonozlarda kilittaşı, bu noktaya ulaşan tonoz sayısına göre bir haç ya da yıldız oluşturur. Gotik mimarlar kilittaşını çok ilginç motiflerle , çoğunlukla gülbezeklerle süslemişlerdir. XV.YY. sonuna doğru boyutları ya da bezemeleriyle dikkati çeken sarkık kilit taşları ortaya çıkmıştır.

kilit taşı
kilit taşı
izmir peyzaj kilit taşı
izmir peyzaj kilit taşı
kilit taşı hizmeti izmir peyzaj
kilit taşı hizmeti izmir peyzaj
kilit taşı izmirde
kilit taşı izmirde
kilit taşı hizmeti
kilit taşı hizmeti
kilit taşı izmir
kilit taşı izmir
izmirde kilit taşı hizmeti
izmirde kilit taşı hizmeti
izmirde kilit taşı
izmirde kilit taşı
izmir kilit taşı hizmeti
izmir kilit taşı hizmeti
izmir kilit taşı hizmeti
izmir kilit taşı hizmeti